Kontakt

Tech-Team Sp. z o.o.

Adres biura:
Ul. Żwirki i Wigury 16, 02-092 Warszawa

ul. Mazowiecka 11/49, 00-052 Warszawa, Polska
Zarejestrowano w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
KRS 0000999834, NIP 5252929695​​, REGON 52353649.

+48 692 118 000